ülevaated

Artiklid

Een postume onderscheiding van generaal Sosabowski
Ondertekenaar: minister HGJ Kamp


Väljaanne 2005. aastal, kui te otsite Tweede Kamer de motie Van Baaleni ja Timmermansi loomingut, mis on kavandatud van de Poolse generaal-majoori Sosabowski aangenomeni varjamiseks (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies ter zake uit te brengen. In de adviesaanvraag heb ik tevens gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijke onderscheiding van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, waarvan generaal-major Sosabowski de komandör oli tijdens de operaratie Market Garden septembris 1944.

30. märts 2005 heb ik u gemeld (29800X, nr 61) dat de beantwoording van de adviesaanvraag een grote mate van zorgvuldigheid vereist. De voorzitter van het Kapittel oli Groot-Brittannië te doenis laten weten het noodzakelijk te achten aanvullend onderzoek. Verband daarmee heb ik aangegeven het advies van het Kapittel voor 1. september 2005 te verwachten. Veeteede raadiosaatja vertikaalne registreerimine - dokumendid, mis puudutasid teie raadiolaineid. Op 23. augusti jl. heb ik u daarover geïnformeerd (29800X, nr 116).

Op 17. november jl. heeft de voorzitter van het Kapittel advies uitgebracht. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt tot wetenschappelijk verantwoorde historische publicaties en de archieven en colleies van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam), van Stichting Ettevõtte mälu ja analüüsi osakond van het Britse ministerie van Defensie (Londen), van de Britse Rahvusarhiiv (Londen) en van het Poola Instituut ja Sikorski muuseum (Londen). Verder hebben küsitleb plaate gevonden.

Bij de oordeelsvorming kordab gehouden met het gegeven dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind was en weigig gevechtservaring. Vastgesteld on olemas ka siis, kui probleemide lahendajaks on olnud brigaad, mis on valdavalt sterkte, et hiljem dan geplandis, kui operatiivsüsteem oli teada, kuidas see oli valminud, kui see oli kõige uuem, siis võib see olla ka kogu maailmas. Kui suur moudendheid en moed on getracht de opdracht uit te voeren. Kuna umbes 200 miljonit sõjaväelast on Neder-Rijnis üleval, siis on see suurem kui üks kord, kui te arvate, et see on uus.

1946. aastal oli 22 poolsaare sõjaväe vannituba Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel Zuid-Nederlandi vanalinnas, vanemveebel 1 kohtusinimestepesaga. Kuni 17. aastani toimusid kõik teemandused, mis puudutasid basseini sõjaväe vanemuiste 1946-le Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade brigaadile - sõjaväes Sosabowski de komandant oli - on kõik muud kui achterhalen redenen niet geëffectueerd. Uit het advies van het Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk is de moedige daden van individualuele militairen onomstotelijk milzī te stellen. Wel is volgens het Kapittel aangetoond dat het optreden van de parachutistenbrigade als geheel toekenning van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Siin on 1. aastal läbi viidud ajalehtede lugemise võimalus. Uue de Paraenidebrigaadide kogukond Daarvan voortzet kogub teemasid.

Hiljemalt 1946. aastal valminud ajalehes "binnen het besluit van de ministerraad" 9. Juulil 1951, 1. Juulil 1952. Aastal loeti sisseastumisvõimalused, aga ka siis, kui nad olid huvitatud sellest, kas Weedeldoorlogis olid kõik teemad.

Gelet op het van Kapittel heb ik besloten Jänes Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade een Militaire Willems-Orde toe te kennen wegens uitzonderlijke daden van moed, beleid en verwis de jet. võetud tijdens de operatie Turuaias. Kõik basseini sõjaväelased, komandörid ja isikud, Driel en Oosterbeek hebben gevochten, the worden op deze wijze geëerd. Zij hebben ukse hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage raudverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee aan de belangen van de Nederlandse Staat.

Kui suur brigaad on valves, siis on ta kursis, kuid ei ole enam kursis, sest Sosabowski sõjaväe ülemkoda on kõige olulisem, et aanwezig on parim võimalus kriitiliseks muuta. In het advies van het Kapittel wordt geconcludeerd dat niet voldoende bewezen kan theden dat het hier uitstekende daden van moed, beleid en trouw betreft in the dein van Wet op de Militaire Willems-Orde. Een voordracht voor een postume tokenning van de Militaire Willems-Orde aan de generaal-major Sosabowski persoonlijk on derhalve niet mogelijk.

Igaüks, kes on komisjoni esindaja Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie, tutvustas Sosabowski generaal-majoori nõunikke ühinemiskomitees ja mujal. Deze commissie heeft mij geadviseerd hem voor te dragen voor de Bronzen Leeuw. Nezedercheiding komt in de rangorde van Nederlandse onderscheidingen direct na de Militaire Willems-Orde, aangezien het Verzetskruis, dat altijd na de Willems-Orde kwam, nigeme meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw sõna sõna gegeven aan hen die zich in strijd tegelikkuses viija ukse bijonyder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Generaal-majoor R.Urquhart, Briti õhuväe 1. divisjoni ülem, astusid operatsiooni Market Gardenis osalema, 1946. a. Pilliroogudel pandi pilliroogu edasi. Met genoegen volg ik het advies van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen en heb ik besloten aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de generaal-major Sosabowski postuum de Bronzen Leeuw toe te kennen.

Militaire Willems-Orde ja Bronzen Leeuw zal de comende perioodide vahelisel ajal, kui nad jõudsid uuesti läbi vaadata, kohtusid kõik basseinide autoriteedid ja perekonna tuttavad.


Kaitseminister

Kommentaarid (0)

Siin pole veel ühtegi kommentaari

Jätke oma kommentaarid

  1. Kommentaari postitamine külalisena. Registreeri or Logi sisse oma kontole.
Manused (0 / 3)
Jaga oma asukohta